Mångfald – en konkurrensfördel

Mångfald – en konkurrensfördel

PostNord Strålfors är under ständig transformation och för Elisabeth Wesselson, Head of Staff, är ett jämställdhet- och mångfaldsperspektiv i verksamheten ett effektivt sätt att stärka organisationen för framtida utmaningar.
– Jag ser det som en nyckel till organisationens fortsatta innovationsförmåga.

PostNord Strålfors är motorn i PostNordkoncernens omnichannel-satsning. Genom att erbjuda en kanaloberoende kommunikationsplattform driver de transformationen av kommunikationsmarknaden framåt. För att kunna fortsätta vara innovativa och framgångsrika i en snabbrörlig och konkurrensutsatt marknad menar Elisabeth Wesselson att PostNord Strålfors behöver kreativitet, nyfikenhet – och mångfald:
– För oss handlar det om att gå från ord till handling, de två måste gå ihop om någon förändring ska vara möjlig. Vi har till exempel ett mål som handlar om att ha en jämn könsfördelning för alla ledande positioner inom bolaget, vilket vi också har i dag. Mångfald ger möjlighet att tänka utifrån flera olika perspektiv vilket ökar kreativiteten. Något som också är givet den förändringsresa som PostNord Strålfors befinner sig på.
– Vid rekrytering fokuserar vi endast på kompetens och vad det är som personen kan bidra med i vår organisation. Vår organisation ska spegla samhället, och det gör att vi skapar heterogena grupper där medarbetarna bidrar med olika perspektiv utifrån egna erfarenheter och bakgrund, vilket vi ser som en styrka, säger Elisabeth Wesselson.

 

För att på ett inspirerande och lättillgängligt sätt lyfta mångfaldsfrågan inom företaget har alla medarbetare under förra året fått spela ett mångfaldsspel. Spelet ger medarbetarna ett bra tillfälle att reflektera över sin egen syn på mångfald och sina egna beteenden.
– Vi har fått en otroligt bra och positiv respons från våra medarbetare, både från nyanställda och medarbetare som arbetat länge. Möjligheten att få ha den här typen av diskussion och prata om dagliga dilemman,  vilka ord eller beteenden någon kan uppfatta som en kränkning och hur vi bemöter varandra, har gett helt nya perspektiv och öppnat upp för en bättre psykosocial arbetsmiljö, säger Elisabeth Wesselson.

En annan viktig förutsättning för att lyckas med ett förändringsarbete är att det är ledningsstyrt och att alla chefer bidrar och är delaktiga i både planering och genomförande. Det är, enligt Elisabeth Wesselson, ett systematiskt arbete som aldrig avstannar:
– Vi vill verka för att alla våra chefer, på alla nivåer, ska verka för och ha en gemensam agenda samt att våra medarbetare känner att de kan och ska delta, utifrån sin egen roll och sitt egna ansvar. En förändringsresa är krävande och möter ofta på motstånd, därför ser vi till att våra chefer är synliga ute i verksamheten och hela tiden kommunicerar varför vi gör det vi gör och visar vart vi är på väg. Det skapar en trygghet för medarbetarna och ger en förståelse för vår väg framåt.

Artikeln publicerad den 8 mars, 2019 av Redaktionen