Mångfald ger framgång för Upplands Motor

Mångfald ger framgång för Upplands Motor

Upplands Motor, ett av Sveriges mest framgångsrika bilföretag, kommer att omsätta drygt 5 miljarder kronor i år. Målet är att nå 7 miljarder 2020, och att då även vara Sveriges bästa serviceföretag. Kent Jonsson är företagets vd sedan 2013.

– Det är fantastiskt kul att vara vd på Upplands Motor. Jag gillar att vi har en stark servicekultur med kunden i fokus på riktigt.

Det talas 20 olika språk på Upplands Motor. Många har varit med i över 20 år, men i och med att bolaget växt kraftigt har man också rekryterat mycket. För Upplands Motor är det självklart att vilja anställa fler kvinnor i bolaget, och även att hitta medarbetare i andra branscher. Kent Jonsson har själv en lång bakgrund inom telekom.

– Våra kunder representerar en rik mångfald. För att förstå och möta dem bra behöver vi ha en organisation som speglar dem. Att bredda rekryteringsbasen är också vårt bästa sätt att hitta tillräckligt många personer att anställa. Vi, liksom hela branschen, har svårt att hitta duktiga medarbetare, och då gäller det att tänka nytt.

JOIN, Jobb Och Integration i Näringslivet, är ett samarbete med Lernia som hjälper Upplands Motor att hitta nyanlända mekaniker och rusta dem för att kliva in i arbetslivet i Sverige.

– Det utbildas alldeles för få tekniker på gymnasieskolans fordonsprogram. Vi behöver fler tekniker än vi kan hitta och då måste vi utveckla fler utbildningsmöjligheter, säger Kent och fortsätter:

– När vi såg att det kommer människor till Sverige som har både baskunskaper och intresse, och som vill jobba, började vi leta efter en lösning för att kunna matcha tillgång och behov. Vi fick kontakt med Lernia och gick med i deras projekt JOIN. Det är bra för verksamheten och det känns bra att hjälpa till att få människor i arbete.

Artikeln publicerad den 5 juli, 2017 av Redaktionen