Lokalt och internationellt – nyckeln till framgång

Lokalt och internationellt – nyckeln till framgång

Pöyry finns i 40 länder, har 130 kontor världen över och lång erfarenhet av processindustri. Åsa Frössling Älveroth och Azadeh Rezvani är ingenjörer och arbetar båda på Pöyry, som avdelningschef respektive teknikkonsult, men i olika städer.

– Jag har i princip alltid varit konsult. Sedan 2010 är jag chef på anläggningsavdelningen i Norrköping, säger Åsa Frössling Älveroth.
– Jag gjorde praktik på Stockholmskontoret förra året och blev anställd efter det. Jag studerade gruvteknik i Iran och läste sedan berggrundsgeologi i Lund, säger Azadeh Rezvani.

I Norrköping, där Åsa Frössling Älveroth jobbar, är huvudfokus massa- och pappersindustrin, men även energi.

– Vi sitter här eftersom kunderna finns här, säger Åsa Frössling Älveroth.

På Azadehs avdelning är det mer fokus på infrastrukturprojekt:

– Vi arbetar mest med tunnlar och vägar. Just nu jobbar jag till exempel mycket med bergförstärkning i tunnlar och skärningar, säger Azadeh Rezvani.

Det är den lokala anknytningen i kombinationen med den stora internationella närvaron som är Pöyrys styrka.

– Vi finns där verksamheten och jobben finns. Om ett annat kontor i Sverige eller världen behöver hjälp finns vi här, och vice versa, säger Åsa Frössling Älveroth.

Vilka utmaningar stöter ni på i ert arbete?

– Jag har omväxlande uppdrag hela tiden, så den stora utmaningen är att ständigt lära sig nya saker, vare sig det är en ny mjukvara eller nya data, säger Azadeh Rezvani.
– Sedan måste vi alltid hålla de höga krav som våra kunder har. Vi är det första företaget i vår bransch som anslutit oss till regeringens initiativ ”Fossilfritt Sverige”. Det är en utmaning men väldigt viktigt, säger Åsa Frössling Älveroth.

En annan stor utmaning som Pöyry ser framöver är könsfördelningen i branschen.

– Det är mansdominerat och vi vill ha en jämn fördelning i alla grupper. Det ger bättre resultat och arbetsklimat. Det är självklart att alla ska vara här på lika villkor och det främjar vi på olika sätt. Vi har till exempel förmåner som underlättar vid föräldraledighet. Det är inte bara en kvinnofråga – det är viktigt för männen också, säger Åsa Frössling Älveroth.

Målet är att vara 30 procent kvinnor till 2020 – i dag är det 22 procent. Arbete slutar inte heller där, kulturell och åldersmässig mångfald är minst lika viktigt.

– Personligen har jag trivts bra i branschen. Ojämn könsfördelning är ett problem på många områden. Det är något som vi alla måste ta ansvar för, säger Åsa Frössling Älveroth.

Artikeln publicerad den 8 mars, 2018 av Redaktionen