Lamera – teknikledande inom lätta metallkompositer

Lamera – teknikledande inom lätta metallkompositer

Behovet av lättviktsmaterial ökar, framförallt för att kunna bemöta kraven på sänkta koldioxidutsläpp. Med Lameras unika produkt Hybrix™ kan kunder inom fordonsindustrin åstadkomma stora vikt- och kostnadsbesparingar.

GÖTEBORGSBASERADE Lamera vars produkt, Hybrix™, är en formbar komposit, ett så kallat sandwichmaterial. Materialet väger cirka 50 procent mindre än plåt men har samma hållbarhet. Ytorna är av metall och kärnan består av fiber, plast eller metall som är bunden till ytan, med hjälp av lim.

– Det som gör vår produkt unik är att den har väldigt hög böjstyrka samtidigt som den är formbar. Vi ser det som en stor fördel att Hybrix™ kan användas mer eller mindre som vanlig plåt i den produktionsutrustning som redan finns i industrin, säger Bengt Nilsson, Lameras vd.

Behovet av lättviktsmaterial ökar, framförallt för att kunna bemöta kraven på sänkta koldioxidutsläpp. Med Lameras unika produkt Hybrix™ kan kunder inom fordonsindustrin åstadkomma stora vikt- och kostnadsbesparingar.

LAMERA erbjuder kunden assistans under hela utvecklingsprocessen, från konceptutveckling och simulering till leverans av material. Under det senaste decenniet har bolaget även arbetat intensivt med produkt- och processutveckling, vilket bidragit till sänkta tillverkningskostnader. Det innebär att Lamera kan introducera Hybrix™ på flera nya marknader.

– Lamera utvecklar lättare produkter inte minst relaterade till elektrifiering av fordon. Det finns stora fördelar med att ta in den här typen av material i framtida fordon. Vi arbetar också aktivt med tidig utveckling, där vi undersöker var vår produkt på bästa sätt kan göra nytta i fordonsindustrin, säger Bengt Nilsson.

SOM ETT Cleantech-bolag hjälper Lamera kunder att utveckla lättare produkter, som bidrar till ökad hållbarhet genom bland annat minskade koldioxidutsläpp.

– Vi tror inte på att tillverka bilar till hundra procent i Hybrix™. Industrin bör istället fokusera på att använda rätt material på rätt plats. Vi ser framför oss att framtidens fordon är tillverkade av flera olika nya material som är ett bra komplement till de mer traditionella, säger Bengt Nilsson.

ETT BRA EXEMPEL på detta är Lameras samarbete med Volvo Lastvagnar, ett projekt där Volvo visar på möjligheterna till att energieffektivisera transporter.

– Här har vi arbetat med att undersöka hur man kan minska luftmotståndet för en trailer och har utvecklat ett paket med aerodynamiska paneler, helt i Hybrix™, som sedan monterats på trailerns undersida, säger Bengt Nilsson.

BOLAGET HAR, FÖRUTOM fordonsindustrin, flera andra fokusområden som bland annat konsumentelektronik, flygindustrin, och byggindustrin.

– Lamera är i grund och botten branschoberoende och vi arbetar med kunder som har behov att utveckla lättare produkter på ett hållbart sätt. Nyligen påbörjade vi till exempel tillverkningen i en helt ny produktionsanläggning för leveranser av större volymer av Hybrix™ till byggindustrin, avslutar Bengt Nilsson.

 

Artikeln publicerad den 21 september, 2017 av Redaktionen