Materialforskning på atomnivå effektiviserar hårdmetallindustrins produktutveckling

Materialforskning på atomnivå effektiviserar hårdmetallindustrins produktutveckling

Levente Vitos, professor i tillämpad materialfysik vid KTH, är en av de första forskarna inom datorstödd kvantmekanik baserad på täthetsfunktionalteori som deltar i ett svenskt forsknings projekt tillsammans med industrin. Hans tvååriga forskningsprojekt i samverkan med Sandvik Coromant syftar till att utveckla nya materialsammansättningar och hårdmetallsorter.

– Det är viktigt att främja samverkan mellan naturvetenskapliga grundforskare och industrin. Industrin har mycket att vinna på att engagera så många forskare som möjligt på atomnivå. Industrins FoU- enheter har goda skäl att tillvarata materialforskares kompetens och resurser. Det kan bidra till en ökad kompetens kring materialens beståndsdelar och egenskaper, vilket i sin tur tillför ett helt nytt synsätt på produkt utvecklingsarbetet, säger Levente Vitos.

Datorstödd kvantmekanik baserad på täthetsfunktional teori, Density Functional Theory (DFT) är en kvant mekanisk metod som används inom fysiken för att undersöka elektronstrukturen hos molekyler och det fasta tillståndet.

TVÅÅRIGT ANSLAG FÖR SAMVERKAN MED SANDVIK COROMANT
Levente Vitos har fått ett tvåårigt anslag från Stiftelsen för strategisk forskning (SSF), som verkar för att främja kompetensutbyte och samverkan mellan näringsliv och akademi. I samverkan med Sandvik Coromant. Han ägnar sig åt datorbaserad demonstration och verifiering av innovativa hårdmetallmaterial på atomnivå, vilket bland annat ska resultera i nya material sammansättningar med optimerade hårdmetallegenskaper.

Samverkan med forskare på atomnivå ökar industriföretagens förståelse för och kompetens kring sambandet mellan olika metallämnen. En förståelse för hur olika ämnen påverkar varandra kan även bidra till att spara tid och pengar eftersom produktutvecklingsarbetet ofta blir mer precist med en gedigen kunskap om materialens egenskaper i botten. – En ökad samverkan med materialforskare på atomnivå och en djupare förståelse för materialens egenskaper och sammansättning kan ge hårdmetall företagen den konkurrensfördel de behöver för att kunna hävda sig på den globala marknaden framöver. Svenska forskare är bra på atomnivåforskning, det är en resurs som företagen definitivt bör använda sig av i ökad utsträckning, säger Levente Vitos.

Artikeln publicerad den 25 oktober, 2018 av borgowilli