”Hos oss finns en konstant vilja att utvecklas”

”Hos oss finns en konstant vilja att utvecklas”

En del av Integras framgångsstrategi har varit att satsa på att anställa många olika spetskompetenser för att kunna erbjuda ett brett utbud av kompetens till kunderna. Det betyder att samma person kan leda ett projekt från A till Ö och fatta rätt beslut för projektet som helhet.

Ezdin Duran på Integras stockholmskontor och trivs mycket bra i sin roll som konstruktör.

– Känslan av att allt är möjligt genomsyrar företaget och det är nog därför jag trivs så bra. Vi är alla öppna för att använda olika arbetssätt och processer så länge slutmålet uppnås, vilket passar mig utmärkt. Här finns en konstant vilja att utvecklas och komma framåt.

Integra Startades 1999 i Trollhättan och är ett ingenjörsföretag som är specialiserat på byggnadskonstruktion, byggprojektledning, byggnadsfysik och brandskyddprojektering. Företaget matchar varje uppdrag med den specifika tekniska och sociala kompetens som behövs för det enskilda projektet. I byggbranschen är inget projekt det andra likt eftersom varje bygge har olika förutsättningar. Därför är det avgörande att välkomna olika typer av arbetssätt för att utveckla och förfina varje idé. Ezdin Duran menar att man måste våga prova – annars är det lätt att bli omsprungen av konkurrenter, som det finns gott om i branschen.

– På Integra upplever jag att det finns ett utrymme för nya tankesätt. På en del företag tas besluten högt upp men hos oss får alla vara med – något som borde vara självklart för företag som arbetar med den här typen av hantverk. Det är först då man kan hålla en hög nivå och arbeta effektivt.

Ezdin Duran tror att Integras framgång beror på företagskulturen i stort. Den bidrar till att människor känner sig motiverade att göra ett bra jobb och tänka i nya banor, eftersom det i slutändan är individens eget ansvar att styra sitt projekt i rätt riktning.

– Det finns säkert de som tycker om att arbeta traditionellt efter en fast mall och då ska det finnas
utrymme för det också, men jag tror att det är viktigt att det finns idésprutor på företaget som bidrar till hög energi och kreativitet. Om man är villig att utvecklas i sin yrkesroll kommer man att behöva lägga ned lite extra tid och en högre växel, så är det bara.

För att bibehålla den positiva företagskulturen har Integra företagsdagar där fokus ligger på att skapa gemenskap och bolla idéer kring nya arbetssätt. Kärnan hos Integra är ett bra samarbete och en tro på medarbetarna.

– Sätt inte stopp för nya idéer, det är rådet jag har till alla arbetsgivare. Hos oss finns det inga hinder för hur långt man kan nå om man själv är villig att ta det ansvaret. Det är den känslan jag har, avslutar Ezdin Duran.

Text: Fanny Lindell

Artikeln publicerad den 1 februari, 2018 av Redaktionen