Unik inflammationsstudie inom hjärt- och kärlsjukdomar

Unik inflammationsstudie inom hjärt- och kärlsjukdomar

Hjärt- och kärlsjukdomar är ännu den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Läkemedel finns, men bara mot riskfaktorer som högt blodtryck och höga blodfetter. Nu inleds en ny studie med fokus på inflammation – något som misstänks vara en lika stor orsak till sjukdom.

Förhöjda nivåer av lipoprotein a, Lp(a), i blodet är en välkänd riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdomar. Men eftersom det hittills inte har funnits behandling att erbjuda har mätningar av Lp(a) oftast uteslutits.

– Nu har två viktiga saker hänt inom forskningen, som kan leda till stora genombrott. Dels har kopplingen mellan Lp(a) och de oxiderade fosfolipider som driver på inflammation i kärlen klargjorts. Dels har kliniska studier visat att även om man lyckas reducera lipidnivåer i blodet till en nyfödds nivå, så finns ändå en risk för att drabbas av dessa sjukdomar. Anledningen är att det finns en kvarstående vaskulär inflammation som utgör en risk för hjärt- och kärlsjukdom, säger Carina Schmidt, vd på det svenska företaget Athera Biotechnologies.

Nyligen presenterades ytterligare en vändning på området. Under en kongress i Barcelona kunde forskare visa på positiv effekt av en anti-inflammatorisk antikropp. Athera har nu inlett en unik klinisk studie med bolagets läkemedelskandidat, den terapeutiska antikroppen PC-mAb, som riktas just mot den vaskulära inflammationen. Studien görs tillsammans med AMC Amsterdam Medical Center i Nederländerna, Antaros Medical i Göteborg och Clinical Trial Consultants i Uppsala.

– Vi vet att PC-mAb binder till de proinflammatoriska oxiderade fosfoliperna som Lp(a) har en stor kapacitet att bära väldigt mycket av på sin yta. Hittills har vi gjort tre kliniska Fas 1-studier, för att ge stöd för att läkemedlet är säkert att utveckla vidare i klinik. Nu har vi tagit nästa steg och startat Fas 2-studien och vill där mäta effekter av läkemedlet på verkningsmekanismerna i människa.

Till den pågående studien i Uppsala och Amsterdam söker nu Athera deltagare äldre än 50 år som befinner sig i riskzonen för hjärt- och kärlsjukdomar.

– De sökande testas för sin Lp(a)-nivå med ett enkelt blodprov och de som har ett förhöjt värde kan bjudas in att delta i studien. Det vi kommer att undersöka är olika mått som relaterar till kärlinflammation, dels monocyternas funktion, dels styvheten i artärerna.

– I och med våra samarbeten med CRO- och CMO-bolag nationellt och internationellt har vi en stor samlad kompetens på området, trots att vi är ett mindre startupbolag med semi-virtuell organisation. Vi är väldigt glada att ha kunnat knyta så starka resurser till studien på hemmaplan – i Sverige finns fantastiska möjligheter att göra kliniska studier med hög kvalitet, avslutar Carina Schmidt.

Text: My Ulvander

Artikeln publicerad den 18 december, 2017 av Redaktionen