Här kan du satsa på karriären – och familjen

Här kan du satsa på karriären – och familjen

Möjlighet att balansera en ambitiös karriär med en rik fritid och familjeliv – det är viktigt för Tyresös kommuns medarbetare. Därför öppnade kommunen bland annat ett kontor i centrala Stockholm för att möta efterfrågan på en mer flexibel arbetsplats.

– Jag började som planarkitekt här på Tyresö kommun. Sedan gick jag vidare, blev planchef, fick successivt mer ansvar och sedan två år tillbaka är jag chef för hela stadsbyggnadsförvaltningen, säger Sara Kopparberg.

Sara Kopparberg är ett exempel på Tyresö kommuns sätt att arbeta med sin personal. Tanken är att man ska kunna göra karriär inom kommunen, och det gäller inte bara chefsroller. Det kan vara allt från att få mer avancerade projekt till att man får en annan typ av roll.

– Vi har jobbat med att göra tjänsterna mer flexibla, förklarar Sara Kopparberg.

Det är inte bara rollerna som är flexibla på stadsbyggnadsförvaltningen i Tyresö. Det är även arbetsplatsen. Hösten 2016 öppnade de ett kontor på Södermalm i centrala Stockholm. Där har alla medarbetare möjlighet att sitta.

– Vi tog det initiativet dels för att kunna erbjuda variation i arbetsmiljön men också för att vi vet att många vill kunna arbeta inne i stan eftersom våra medarbetare bor utspritt över hela Stockholm idag.

En annan tanke med det här kontoret är att Tyresö kommun ville hjälpa sina medarbetare att lättare kunna balansera arbete med fritid. De flesta som arbetar på stadsbyggnadsförvaltningen är mellan 25 och 40 år och den åldersgruppen prioriterar att kunna kombinera sitt arbete med en rik fritid. Ett mer centralt kontor gör det lättare för småbarnsföräldrar att hämta och lämna på dagis till exempel.

– Vi har ambitiösa medarbetare som älskar sitt jobb men man ska inte behöva offra sin hälsa eller sin familj för att göra ett bra jobb, säger Sara Kopparberg.

Sara Kopparberg har arbetat länge i Tyresö kommun, men hon har även varit konsult i den privata sektorn under en tid. Hon tycker att kommunal verksamhet har många fördelar och speciellt att det är en bra första arbetsplats:
– Det är ju ofta kommunen som driver projekten, det är där initiativet ofta ligger. Du får en bred och grundad kompetens och får en helt annan möjlighet att påverka projekten i tidiga skeden. Du får också en större förståelse för hur ditt projekt bidrar till en större helhet.

Just nu jobbar Tyresö kommun med framförallt tre stora stadsförnyelseprojekt, men de arbetar också med bland annat omvandling av fritids- till permanentboende och andra löpande projekt. Det är mycket på gång just nu.

– Generellt är vi en expansiv kommun och vi jobbar mycket med förtätning genom att skapa nya bostäder. Vi återinvesterar också vinsten för att lyfta den offentliga miljön runtomkring våra projekt. Det brukar vara väldigt uppskattat av medborgarna och det är också väldigt tillfredställande att arbeta så, berättar Sara Kopparberg.

Text: Lovisa Olai

Artikeln publicerad den 21 februari, 2018 av Redaktionen