Hantera vattenbristen med hjälp av smarta ledningsnät

Hantera vattenbristen med hjälp av smarta ledningsnät

Kommuner behöver inte acceptera okontrollerat läckage i dricksvatten- nätet eller oroa sig över långvariga vattenföroreningar. Ny teknik möjliggör både att jobba förebyggande och att hitta problemen snabbare när de uppstår.

Vatten är en grundläggande samhällsbärande funktion som vi tar för givet och märker först när det uppstår problem. De senaste åren har rapporteringen om förorenat dricksvatten blivit alltmer frekvent och runt om i Sverige har tusentals invånare fått koka sitt vatten i perioder.

Vattenläckage från ledningar orsakar även sekundära problem. I genomsnitt försvinner 20 till 25 procent av det drickbara vattnet, vilket är extra oroväckande i tider med vattenbrist. Urbanisering och avfolkning av landsbygden medför ytterligare påfrestningar för underhåll.

– Vatten i sig kostar inte speciellt mycket men att rena och pumpa vattnet till slutkonsumenten är dyrt. De pengarna rinner rätt ut i marken, säger Magnus Lundin på systemleverantören Uponor Infra som erbjuder lösningar för att undvika detta.

I dagsläget accepterar kommuner ett högt vattensvinn, men så måste det inte vara. Ny teknik gör det möjligt att upptäcka både läckage och föroreningar snabbare än tidigare och att hitta var i infrastrukturen problemet finns. Internet of Things, IoT, är teknologi som möjliggör att man kan koppla upp sitt rörsystem genom att sensorer sätts ut på strategiska ställen i systemet och dessa sensorer larmar sedan om något händer.

– För att exempelvis mäta vattenkvalitet tar vi ett litet sidoflöde från ledningen som sedan genomlyses med en laser och en kameraanordning. Då ser man alla parti- klar i vattnet, och om sammansättningen avviker från normalläget larmar systemet om det, förklarar Kim Bärlund på Uponor Infra, och tillägger:
– Finns det något i vattnet som inte ska vara där upptäcker systemet det helt enkelt.

Magnus Lundin och Kim Bärlund arbetar på Uponor Infra Water Monitoring Services (WMS) som utvecklar och erbjuder just sådana här tjänster. Förutom att upptäcka läckage och föroreningar kan vattenövervakning med IoT även bli del av kommunens förebyggande arbete. Datan från sensorerna kan användas för att optimera drift och underhåll vilket leder till ökad kontroll över ledningsnätet.

– Beroende på ambitionen och resurserna hos kommunen kan vi anpassa systemet- man behöver till exempel inte ha sensorer i hela ledningsnätet, det kan räcka med några väl valda ställen. Vid ett läckage kan det göra stor skillnad att kunna utesluta en större del av ledningsnätet, säger Magnus Lundin.

För att verkligen kunna anpassa lösningen för varje kommuns behov erbjuder Uponor Infra olika betalningsupplägg för sin tjänst. De har två olika upplägg där det ena går ut på att kunden köper tjänsten direkt och får tillhörande drift. Med det andra upplägget betalar kunden istället i form av en avbetalningsplan. Oavsett vilket val kunden gör, så levererar Uponor en skräddarsydd tjänst.

– Vi tar vatten för givet i samhället i dag och det är en samhällsbärande funktion som bara måste fungera. Det vill vi hjälpa kommunerna med, säger Magnus Lundin.

 

Artikeln publicerad den 9 maj, 2019 av Redaktionen