Håkan Sörman: Osäker konjunktur kan vara möjlighet

Håkan Sörman: Osäker konjunktur kan vara möjlighet

En osäkerhet i konjunkturen kan bli en möjlighet för kommuner och regioner. Åtminstone för rekrytering av högre tjänstemän – och om man har lärt sig av sina misstag från 1990-talet. Det menar SKR:s tidigare vd Håkan Sörman.

Offentlig sektor står inför stora utmaningar de kommande åren när omkring hälften av de cirka 35 000 cheferna väntas gå i pension. Även näringslivet står inför en liknade situation. Konkurrensen om kompetensen mellan arbetsgivare inom båda sektorerna kommer att vara hög.

– Det kommer att råda en brist på kvalificerade chefer. Samtidigt har många organisationer inom offentlig sektor ett stort behov av ett förnyelsearbete för att effektivisera och digitalisera verksamheten. Det kommer att påverka organisationens kärnverksamhet och ställer höga krav på de chefer som rekryteras, säger Håkan Sörman, styrelseordförande för Karolinska Universitetssjukhuset.

Interim management bättre än vikariat
Processen för att anställa en ny chef är ofta utdragen och kan pågå i upp mot ett år. Håkan Sörman har varit med vid flera chefsrekryteringar, inte minst under sina många år som stadsdirektör i Södertälje. För att undvika att verksamheten går på sparlåga under rekryteringsprocessen ser han interim management som en bra lösning.

– Tar man in någon ur den egna organisationen på ett vikariat för chefsrollen finns risken att arbetet blir stillastående. Verksamheten kommer säkerligen förvaltas väl, men det är oftast ingenting som för den framåt. I samband med det här förnyelsearbetet tror jag att det kommer krävas en del svåra beslut som kan vara lättare att ta om man kommer in som utomstående under en kortare period, säger han.

LÄS MER OM INTERIM MANAGEMENT HÄR

Håkan Sörman har själv varit med och kontrakterat flera chefer för interimsuppdrag, som fallit väl ut. Bland annat en HR-chef som löste upp flera knutar i organisationen.

– Eftersom vederbörande kunde jobbet och var en erfaren chef kunde hen föreslå förändringar för verksamheten både kortsiktigt och långsiktigt, säger han.

Rekryteringsmöjligheter från näringslivet
De bästa ledarna för det långsiktiga arbetet inom offentlig sektor kan mycket väl finnas inom näringslivet menar Håkan Sörman. Detta trots att det flera gånger tidigare har blivit mindre bra.

– Tidigare ansågs det lite finare att arbeta inom näringslivet och det var dessutom bättre betalt. Fick man chansen att rekrytera från den privata sektorn tog man den gärna – men utan att göra en ordentlig bakgrundskoll på personen. Resultatet blev att man inte alltid fick de mest lämpliga kandidaterna. Under 1990-talet kunde man till exempel se chefer som såg politiker som ett nödvändigt ont, det är en inställning som inte fungerar inom den offentliga sektorn, säger Håkan Sörman och fortsätter:

– Medarbetarundersökningar visar att offentligt anställda nu har ett lite högre engagemang än vad man har i näringslivet. Offentlig sektor kan därför dra fördel av att den yngre generationen som nu tar sig ut i arbetslivet är mer värderingsstyrd.

LÄS MER OM REKRYTERING HÄR

Lågkonjunkturen kan bli fördelaktig
I dag har chefslönerna jämnats ut mellan offentlig och privat sektor, men det är inte den enda anledningen till att Håkan Sörman tror att fler kan lockas att lämna näringslivet för kommunala och statliga tjänster.

– Den stundande lågkonjunkturen kan göra att konkurrensen med näringslivet blir något mindre. Kommuner och regioner har egentligen aldrig lågkonjunkturer, behovet av deras tjänster finns hela tiden. Med ett mer osäkert ekonomiskt läge kan personer som är dugliga inom andra sektorer intressera sig för den lite säkrare offentliga sektorn, säger han.

 

Artikeln publicerad den 16 december, 2019 av borgowilli