Framtidssäkra ståldetaljer för bilindustrin

Framtidssäkra ståldetaljer för bilindustrin

Docol är ett avancerat höghållfast stål för bilindustrin som redan nu är redo för de utmaningar och trender vi kan förutse, samtidigt som det hjälper formgivare till att kunna maximera sin design idag.

På SSAB arbetar vi systematiskt med att framtidssäkra våra affärsprocesser så att de håller för utvecklingen på våra marknader. När det kommer till bilindustrin så pekar trenderna på en tydlig inriktning mot mer hållbara lösningar.

Kostnaden för koldioxidutsläpp kommer att öka. Utsläppen kommer dessutom att beräknas för fordonets hela livscykel och inte bara det som kommer ur avgasröret.

Antalet eldrivna fordon kommer att öka, vilket innebär nya utmaningar för designers och ingenjörer. Hur utformar man till exempel ett lätt och säkert batteriskydd?

Fler kommer att äga bilar tillsammans. Bilar kommer att köras intensivare när vi delar på bilen, men också för att vi kommer se självkörande taxi och budbilar som i princip bara stannar för att ladda, lasta och leverera.

Kraven på återvinningsbarhet. Många länder har idag ett krav på att 95% av bilen ska kunna återvinnas. Fler lär följa efter.

Detta betyder att designers kommer att söka sig till de lättaste, starkaste och mest återvinningsbara materialen men också se till att de är mindre koldioxidintensiva att jobba med. För detta är kallformning att föredra när man tillverkar ståldelar: de processerna använder mindre energi och gör produktionslinjen effektivare.

Maximerad design som ger värde idag:
Designern vill också hitta ett material som kan realisera så många idéer som praktiskt är möjligt. Eller om vi säger så här; designen ska styra materialvalet, och inte tvärtom.

När det gäller material för bildelar utgår man ofta från biltillverkarens specifikationer vilka fortsätter att stiga i hållfasthet. Vi som leverantörer jobbar därför ständigt med att utöka vårt erbjudande inom höghållfasta material. För att minska i vikt vill du använda minsta möjliga material som möter standarden för hållfasthet och där kan avancerade höghållfasta stål spela en viktig roll. Docol® martensitiska stål från SSAB har mer än 40 års erfarenhet och finns idag i väldigt många bilar världen.

Rätt design hjälper till att upprätthålla hållfastheten när du använder tunnare stål. Tillsammans med våra kunder hittar vi det material som har den formbarhet och höga kvalitet som varje design kräver. Den nya serien Docol® HE stål har dessutom en finare mikrostruktur med förbättrad formbarhet, vilket gör att du kan få finstansade ståldetaljer med mindre risk för sprickbildning, grader och fel. Det gör inte bara just den detaljen mer långsiktigt hållbar utan betyder också minskat svinn och driftstopp i produktionen.

Avancerade höghållfasta stål kan således möta framtidens krav från bilindustrin i hela livscykelanalysen (LCA). Från stålets tillverkning, genom bilens tillblivande och användning till slutfasen med återvinning.

 

 

Artikeln publicerad den 28 mars, 2019 av Redaktionen