Framtidens logistikkoncept är här

Framtidens logistikkoncept är här

En ny lösning på transport- och utsläppsproblematiken världen över. Flexiwaggons produkt möjliggör rena transporter redan i dag och bolaget är väl rustade för en grön och innovativ framtid.

I ett iskallt och snötäckt Östersund strax efter millenniumskiftet tog Jan Eriksson, grundare och vd på Flexiwaggon, ett livsomvälvande beslut. Han skulle äntligen följa sin dröm – en dröm om att revolutionera godstransporter världen över.

– Under min uppväxt följde jag ofta med pappa när han körde lastbil i Jämtland med omnejd och fick tidigt en god förståelse för hur en lastbil fungerar i praktiken.  Jag valde att ta en examen inom energi- och maskinkonstruktion på universitetet och efter sex år som anställd tog jag steget och startade Flexiwaggon AB år 2000, säger Jan Eriksson.

Med ett norrländskt lugn, i kombination med en stark övertygelse om att Flexiwaggons produkt kan göra skillnad på riktigt, har Jan Eriksson målmedvetet lagt en stabil grund för bolagets fortsatta utveckling. Tack vare ett oöverträffat produktkoncept baserat på transporter av lastbilar via järnväg, är de nu väl positionerade för att ta nästa steg.

– Vi ligger helt rätt i tiden. Marknaden för intermodala järnvägslösningar växer i snabb takt och allt fler så kallade ”rolling highways” kör nu reguljärt. Vår innovation är unik, både när det kommer till effektivitet och flexibilitet, säger Jan Eriksson.

Se en animerad demonstration av Flexiwaggon här

Flexiwaggons järnvägsvagn transporterar lastbilar i 140 kilometer i timmen och tar 52 tons last. Innovationen möjliggör smidig av- och påkörning på mindre än tio minuter, av flera lastbilar samtidigt. Dessutom kräver vagnen inga terminaler. Det enda kravet på infrastruktur är att av- och påkörning utförs på en hårdgjord yta som till exempel grus.

– Genom att flytta tunga transporter från väg till järnväg gynnas logistikbolag, fraktbolag, åkerier och inte minst samhället. Det är ett snabbare, billigare, säkrare, energieffektivare och miljövänligare alternativ, säger Jan Eriksson och tillägger:

– Flexiwaggon är också en rullande, mobil laddstolpe. Det finns eluttag på varje vagn för motorvärmare, kyl- och frysaggregat på fordonet och en laddstolpe för att ladda batteripacken på eldrivna lastbilar, bussar och bilar. Här ligger vi i framkant inom den här typen av laddinfrastruktur eftersom vagnen genererar egen el till sin batteripack. Det innebär också att vi är helt oberoende av andra länders elinfrastruktur eller avsaknad av den.

Läs mer om Flexiwaggon och vagnens fördelar

Nu närmar sig bolaget, efter ett gediget utvecklingsarbete, en kommersialisering av andra generationens Flexiwaggon. Dock har osäkerheten på världsmarknaden förorsakat förseningar i tillverkningen av vagnen, då deras tidigare leverantör drabbats hårt av coronapandemin.

– Till följd av detta har vi valt att flytta vår tillverkning till en annan stabilare tillverkare som även de återfinns i Sverige. Jag känner stor tillförsikt inför vårt nya samarbete och nu är vi mitt i slutförandet av hopsättningen av vagnen, säger Jan Eriksson och avslutar:

– Om nyemissionen faller väl ut förväntas vagnen vara färdig under början av sommaren. Därefter går vi ut med den på marknaden för försäljning. Samtidigt kommer vi se över möjligheterna för en börsnotering av bolaget. Här ser vi ett ökat behov av att komma ut på en handelsplattform så snart som möjligt och undersöker därför olika attraktiva lösningar.

Teckningssedel finns att hämta på bolagets hemsida

 

Artikeln publicerad den 8 mars, 2021 av borgowilli