Framgångsrikt mångfaldsarbete startar med ledningen

Framgångsrikt mångfaldsarbete startar med ledningen

Annemarie Gardshol, vd på PostNord Strålfors, har en plan för en jämställd organisation: ett målmedvetet, systematiskt arbete på alla plan – från högsta ledningen och hela vägen ut på medarbetarnivå.

Att en högre andel kvinnor i ledningen ger bättre lönsamhet är egentligen ingen nyhet. Studier, forskningsrapporter och uttalanden från företagsledningar – allt talar för att kvinnliga toppchefer och styrelser med en jämn könsfördelning lyfter bolag till nya höjder.

PostNord Strålfors är ett gott exempel på en organisation som systematiskt arbetar för en jämställd arbetsplats. Med strax över 40 procent kvinnor i ledande position inom bolaget har de nu nått sitt uppsatta mål för en jämställd organisation.¨

– Inom PostNord har vi finansiella mål, kund- och medarbetarmål, men också hållbarhetsmål. Målet som sattes år 2010 var att inom fem år skulle 40 procent av koncernens chefer vara kvinnor. Vi på PostNord Strålfors nådde dit under 2016, säger Annemarie Gardshol och tillägger:

– Mycket av framgången handlar om vårt angreppssätt, att vi arbetar med helheten – alltifrån nyrekryteringar till företagskulturen. Här har vår HR-avdelning en viktig roll i ­arbetet för en mer jämställd organisation. De arbetar bland annat med att aktivt följa upp och säkerställa att båda könen finns med i urvalet under rekryteringsprocessen.

Annemarie Gardshol menar att ett jämställdhetsarbete, likväl som andra viktiga områden, alltid ska drivas från toppen. Hon lägger stor vikt vid ledning och styrning, och att skapa en heterogen ledningsgrupp där medarbetarna kompletterar varandras kompetens och personliga egenskaper.

– Det leder till ökad kreativitet, fler ­perspektiv och nya typer av lösningar. Hela beslutsprocessen påverkas och blir ofta mycket bättre när en organisation bygger på medarbetarnas olikheter snarare än deras ­likheter. Att se saker från ­annorlunda ­perspektiv bidrar till kreativiteten samt ­resulterar i en förbättrad arbetsplats och ökad lönsamhet. Vårt mångfaldsarbete fortgår hela tiden. Man kan aldrig slå sig till ro och vara nöjd – det går alltid att utveckla vidare och det måste vara en prioriterad fråga.

Att arbeta med mångfald innebär också att fokusera på organisationens kompetens­försörjning, förklarar Annemarie Gardshol.

– Man ska aldrig kompromissa vad gäller ett bolags kompetensbehov. Kompetensen sitter verkligen inte i en specifik grupp. Den finns ute på marknaden – oavsett kön, ålder eller etnicitet. Vi arbetar inte med mångfald för sakens skull, utan för att det ger uppenbara vinster för bolaget. De företag som arbetar utifrån mångfald i sitt sökande efter rätt kompetens kommer ha bäst förutsättningar att lyckas i framtiden, avslutar Annemarie Gardshol.

Annemarie Gardshols tips till kvinnor som vill klättra på karriärstegen:

Skaffa en mentor! Var inte rädd för att ta ­kontakt med en kvinnlig eller manlig förebild. En mentor är en bra resurs att diskutera och bolla tankar med. Inspireras också av dina kvinnliga kollegor och för öppna samtal om karriär och arbete. Säkerställ att du hamnar i en organisation och med en chef som upp­muntrar, stöder och ger möjligheter.

Bildtext:
Från vänster: Johanna Starck, vd PostNord Strålfors Finland, Annemarie Gardshol, vd PostNord Strålfors Group, Elisabeth Wesselson, Head of HR, Communication och SBI/Security och Ylva Ekborn, vd PostNord Strålfors Sverige.

Skribent: Anna Bjur
Fotograf: Kristofer Hedlund

Artikeln publicerad den 31 maj, 2017 av Borg&Owilli