Finska energilösningar bryter ny mark i Sverige

Finska energilösningar bryter ny mark i Sverige

Som tillverkare av elkraftutrustning och utveckling av automationslösningar levererar finska VEO lösningar till elkraftbolag och industrier över hela världen. Nu växlar företaget upp och fördjupar sina rötter i Sverige, vilket kräver flertalet nya medarbetare.

ELKRAFTSBRANSCHEN ÄR EN samhällskritisk verksamhet som berör många människor. Mycket handlar om att få så få och korta nätavbrott som möjligt. Med de omfattande investeringarna som nu planeras för att uppgradera elnätet ställs högre krav på leveranssäkerhet och smidigt genomförande.

DE ÄNDRADE förutsättningarna på den Svenska marknaden har skapat nya användningsområden för VEOs framgångsrika koncept med förmonterade ställverk i en prefabricerad byggnad. Modullösningen med ställverk upp till 46 kilovolt har tidigare främst levererats till vindkraftanläggningar och elkraftbolag i Finland.

– Möjligheten till parallellt arbete i produktion och på site, liksom de kontrollerade förhållandena i fabriken, ger kortare genomförandetid och säkrare leverans med högre kvalitet, säger Emma Nordström, Manager Substations.

VEO HAR SITT huvudkontor i Vasa, där de driver Nordens största fabrik för mellanspänningsställverk.

– Några av våra svenska kunder är Ellevio, E.ON Energidistribution, Vattenfall Eldistribution och kommunala elbolag. Att fabriken ligger i Finland gör att support och reservdelar alltid finns på nära håll. Tack vare att vi arbetar nära våra kunder är det enkelt och smidigt för våra kunder att delta när vi testar vår utrustning innan installationen görs hos kund, berättar Emma.

FAKTUM ÄR ATT det var just möjligheten att arbeta med modullösningar som lockade Emma Nordström till VEO för ett och ett halvt år sedan. Dessutom ville hon arbeta med den bredd av elkraftskompetens som finns i Finland.

– Jag ville ha frihet att påverka framtidens lösningar för elkraftanläggningar. Här får jag möjligheten att arbeta under fria ramar eftersom rollen är väldigt bred.

FRAMÖVER VÄNTAR MÅNGA spännande utmaningar för elkraftsbranschen. Dagens elnät är byggt för att vi ska ha ett konstant flöde av genererad el, exempelvis genom vattenkraft eller kärnkraft som enkelt går att reglera. När nätet byggs ut för anslutning av förnybara energikällor ställs nya krav, bland annat ökar behovet av att balansera elnätet.

– Att vi framöver kommer att få förlita oss mer och mer på sol- och vindkraft är en av många faktorer som gör elbranschen så otroligt spännande. Utmaningarna de närmaste åren blir att bygga en organisation lokalt i Sverige, men också att anpassa oss efter förändringar på marknaden. I längden lyckas man nog inte genom att göra det man alltid gjort. VEO är ett entreprenöriellt bolag där kreativa problemlösare trivs bra, avslutar Emma.

Text: Sofie Lundmark     Foto: Pavel Koubek

Artikeln publicerad den 9 mars, 2018 av Redaktionen