Expanderar efter starkt första år

Expanderar efter starkt första år

På bara ett år har CRO-bolaget 4Pharma återetablerat sig i Sverige och Lund, fått flera spännande kunduppdrag och vuxit ur sina lokaler. I de nya lokalerna satsar 4Pharma för att kunna fortsätta växa och möta efterfrågan från nya kunder i Sverige och utomlands.

Det var ingen lång flytt som 4Pharma behövde göra när bolaget i mitten av december flyttade till nya lokaler.

– Vi är kvar i Ideon Science Park i Lund, men i större lokaler där vi kan fortsätta att växa under 2020. Redan efter årsskiftet börjar några nya medarbetare och vi räknar med att fler kommer in under året. Lund passar oss bra och vi har gångavstånd till flera kunder i Medicon Village, samtidigt kan vi smidigt ta oss till Stockholm, Göteborg och Köpenhamn, säger Åsa Carlsheimer, vd för 4Pharma Skandinavien. 

Under 2019 har det finska bolaget åter etablerat sig på den svenska marknaden efter några års frånvaro. 

– Det primära målet under året har varit att bygga den svenska organisationen och få in kompetent personal, ett arbete som har varit framgångsrikt. Vi har också lagt stort fokus på att etablera kontakt och en relation med svenska företag. För ett år sedan hade vi inga kunder på den svenska marknaden och vi är mycket tacksamma för det mottagande och förtroende vi har fått, säger Åsa Carlsheimer. 

Läs mer om 4Pharma här.

Enligt Åsa Carlsheimer har det nära samarbetet med det finska moderbolaget betytt mycket för den snabba etableringen i Sverige, men även det unika erbjudandet.

– Den kompetens vi besitter inom klinisk datainsamling och statistisk analys är ovanlig på marknaden, men behovet av den är stort. Alla som arbetar med kliniska studier behöver optimera sina data och analyser för att säkerställa ett komplett underlag som uppfyller alla krav för myndigheternas bedömning av effekt och säkerhet. 

Utöver ett dussintal kunder i Sverige som är verksamma inom läkemedel, nutrition och bioteknik har 4Pharma även uppdrag för en engelsk kund. Under 2020 kommer bolaget att försöka utöka den internationella kundbasen, i första hand i Danmark.

– Danmark ligger bra till för oss här i Lund och vi har redan ett nätverk. Det kommer att bli en utmaning att hävda oss på den danska marknaden, men jag tror att det finns ett förtroende för svenska bolag. Vi har hög vetenskaplig kompetens och levererar kvalitet, säger Åsa Carlsheimer.

 

Artikeln publicerad den 21 januari, 2020 av borgowilli