Ett modulärt system för modern produktion

Ett modulärt system för modern produktion

Binar Elektronik digitaliserar industrin genom ett smart, modulärt produktionssystem bestående av egenutvecklad hårdvara och mjukvara. Målet är att föra produktionen in i framtiden.

Binar Elektroniks smarta produktionssystem återfinns vid fler än 1000 arbetsstationer hos allt från industrijättar inom exempelvis automotive och telekom, till mindre nischbolag. Grunden till framgången är det unika, modulära produktionssystemet där kunden själv kan välja mellan totalt sex olika moduler:

Modulen Poka Yoke, tar sikte på kvalitetssäkrad produktion genom funktioner som ”Pick to Light”, digitala instruktioner i realtid och standardisering av arbete. Visualisering redovisar på ett enkelt sätt hur produktionen fortlöper enligt plan, exempelvis antal per minut. Takt fokuserar på att monteringsprocessen ska kunna hålla det tilltänka tempot genom att exempelvis visa produktionstider på digitala displayer.

Med Alarm-modulen kan exempelvis SMS eller telefonsamtal automatisk kopplas till produktionsfel, eller att Andon-aktiveras. Traceability möjliggör att produkternas resa kan följas med hjälp av exempelvis streckkoder, RFID eller montörs-ID. Slutligen visar modulen Report en fullständig produktionsrapport med stopptider, alarm och produktivitet.

Tillsammans utgör modulerna basen för en modern, digital produktion:

– Vårt system stödjer kunderna med digitala modeller för att montera rätt och effektivt. Detta är verkligen industri 4.0, då vi sätter ett konkret hjälpmedel i händerna på våra användare och låter dem producera mer, effektivare och med högre kvalitet, berättar Binars vd Per Blad.

Han fortsätter:

– De flesta andra leverantörerna ger dig bara mjukvaran och då blir det upp till dig att hitta och koppla på en hårdvara som fungerar. Fördelen med vårt system är att vi kombinerar vår egenutvecklade hårdvara med egenutvecklad mjukvara. Vi kopplar exempelvis på Andonsnören eller knappar, I/O-boxar där vi samlar in data eller Pick to Light-lösningar som vår verktygshållare. Denna visar tydligt med ljus när ett kritiskt verktyg ska användas i montering.

Och möjligheten för användaren att skräddarsy systemet är ytterligare en av de stora fördelarna:

– Om kunden har specifika behov i sin produktion, då kan vi snabbt gå från idé till färdig produkt eftersom vi har alla kompetenser i huset: vi har elektronikutveckling, tillverkning och mjukvara. Vi är ett flexibelt bolag och för oss är det enkelt att anpassa lösningarna. Det är betydligt svårare – och kostsammare – att göra det med ett produktionssystem från de större leverantörerna, avslutar Per Blad.

Text: Joakim Johansson

Artikeln publicerad den 11 maj, 2018 av Redaktionen