De vill stärka Värmlands industri med 3D-printning

De vill stärka Värmlands industri med 3D-printning

På Karlstads universitet befinner man sig i sluttampen av projektet AT-LAB, som bland annat har finansierats av EU via Tillväxtverket. I projektet har universitetet både byggt ett nytt laboratorium och nätverk med det lokala näringslivet.

Projektet AT-LAB har Karlstads universitet byggt upp ett nytt laboratorium avsett för additiv tillverkning, det som brukar kallas för 3D-printning. Laboratoriet har byggts för att bedriva forskning vid universitet kring hur tekniken påverkar egenskaperna i slutprodukten, men även för att skapa en mötesplats mellan akademin och industrin i Värmlandsregionen.

– Vi vill erbjuda möjligheten för företag att komma hit och lära sig mer om additiv tillverkning, tekniken och hur man använder den och även att prova att använda vår maskin. Det är en dyr teknik vilket kräver att man har bra koll på hur man kan använda den i sin egen verksamhet innan man gör en investering, säger Gunnel Fredriksson, forskningsansvarig inom projektet på Karlstads universitet.

AT-LAB finansieras av Region Värmland, Karlstadsuniversitet och EU via Tillväxtverket. Starten var i januari 2017 då installationen av laboratoriet påbörjades.

– En av anledningarna till att vi startade AT-LAB är att vi vill vara mer involverade i det strategiska arbetet i Värmlandsregionen. Additiv tillverkning är både miljövänlig och resurseffektiv och vi vill vara pionjärer för den här tekniken i Värmland,säger Pavel Krakhmalev, projektledare för AT-LAB på Karlstads universitet.

Ett av företagen som harvarit involverade i projektet är Aspervall Instrument, en komponenttillverkare i Säffle med kunder inom processteknik. Deras produktion kräver flexibilitet och noggrannhet och när chansen dök upp att samarbeta med Karlstads universitet var det en självklarhet att vara med.

– Vi har samarbetat med universitetet sedan 2010 och när frågan om 3D-printning dök upp var det naturligt att delta. Vi var med tidigt i planeringen och har bidragit med insyn i de behov som vi har i vår verksamhet. Vi har ett pågående samarbete med hela Karlstads universitet, vilket dessvärre inte är så vanligt bland små och medelstora företag. Det är en bra resurs som jag försöker få fler kollegor i branschen att använda sig av, säger Lennart Proper, vd för Aspervall Instrument.

Lennart Proper berättar att det fanns två anledningar till att de ville vara med i AT-LAB.

– Dels ville vi lära oss mer om tekniken och hur den kan hjälpa oss då det inte är en maskin som man går och köper utan vidare, dels ville vi ha hjälp med att ta fram prototyper.

Additiv tillverkning har flera fördelar. Bland annat blir det lättare och billigare att starta upp nya produktionslinjer, framför allt när det gäller mindre kvantiteter av högprestandamaterial. Något som lockade Sveriges ledande tillverkare av industriventiler, SOMAS, att var med i AT-LAB.

– 3D-printning ger oss ocksåchansen att tillverka geometriersom inte är möjliga i dagsläget och dessutom minimerar man den skärande bearbetningen av enheter, något som är kostsamt på högprestandamaterial. Vi ser additiv tillverkning som ett komplement till nuvarande tillverkningsmetoder och följer noga utvecklingen. Samarbetet med Karlstads universitet är en viktig del i arbetet, säger Magnus Jansson, senior engineer på SOMAS.

Arbetet i laboratoriet kommer att avslutas i december 2019, sedan avrundas projektet under våren 2020.

– Det har varit ett lyckat projekt. Vi har uppnått målen och har inte bara byggt upp laboratoriet, utan även skapat nätverk med företag i regionen och dessutom ett akademiskt nätverk med liknande anläggningar. Utöver det har vi också publicerat flera rapporter, säger Pavel Krakhmalev.

 

Artikeln publicerad den 26 september, 2019 av borgowilli