De har kundkommunikation med mottagaren i fokus

De har kundkommunikation med mottagaren i fokus

Samhället blir allt mer digitaliserat, liksom vårt sätt att kommunicera. Utvecklingen drivs av att vi har fått förändrande användarbeteenden. Det innebär att både offentlig och privat sektor ställs inför nya utmaningar, då mottagarna har tillgång till, och använder era olika kommunikationskanaler. PostNord Strålfors välkomnar utvecklingen då det är en stor del av deras framgång.

Sveriges regering har satt höga mål att våra myndigheter och kommuner ska vara bäst i världen med att använda digitaliseringens möjligheter. Det bidrar bland annat till att skapa en effektiv offentlig sektor samtidigt som det skapar en enklare vardag för företag och privatpersoner.
– Staten och EU ställer allt högre krav på en ökad digitalisering och effektivisering. Exempelvis gick Skatteverket i bräschen som en av de första myndigheterna att sända meddelanden digitalt via deras funktion ”Mina meddelanden”. Ett annat exempel på detta, och som vi förbereder våra kunder för, sker i april 2019 då det blir lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med e-faktura enligt en ny europeisk standard, säger Lars Lundström, Nordisk chef för digitala tjänster på PostNord Strålfors.

”Vi vill ha det så enkelt och smidigt som möjligt, både på jobbet och i vårt privatliv”

Företag och myndigheter behöver samtidigt tillmötesgå de mottagare som hellre vill ha sina meddelanden via fysisk post, e-mail eller som ett sms. Med en målgrupp som har spridda önskemål ökar också komplexiteten, menar Lars Lundström:
– Dessutom är nästan alla utrustade med en dator i handen – mobilen – vilket innebär att jag som mottagare förväntar mig att företag eller o entliga verksamheter ska ”prata” med mig och skicka den information som jag vill ha direkt till mig på det sätt jag önskar. Vi vill ha det så enkelt och smidigt som möjligt, både på jobbet och i vårt privatliv, säger Lars Lundström.

Han menar att utvecklingen gör att vi, i jämförelse med för ett decennium sedan, fokuserar extra mycket på mottagarens önskemål – oavsett val av kanal kan de idag få sina meddelanden via telefon, digital brevlåda, på papper eller e-mail:
– Har jag idag lagt en order vill jag kunna matcha den med fakturan på ett enkelt sätt i min mobil. Jag vill att det ska vara enkelt att slippa allt krångel. Det är därför PostNord Strålfors alltid sätter mottagarens upplevelse i centrum. Att skapa en positiv och smidig kundresa är centralt för oss.

”Om man väljer att kommunicera via oss behöver det inte vara så krångligt”

PostNord Strålfors är, med sin långa erfarenhet, en självklar partner i sina kunders digitaliseringsprocess. De hjälper kunden att kommunicera på bästa sätt, genom att erbjuda ett kanal- oberoende kommunicerande.
– Vi kommunicerar mer än vad vi någonsin gjort, och det gör att det blir mycket att hålla reda på. Om man väljer att kommunicera via oss behöver det inte vara så krångligt. Vi har alla kanaler, ett så kallat omnichannel-erbjudande, som tillgodoser slutkonsumentens olika behov, säger Lars Lundström.

Han påpekar att rationaliseringsfaktorn blir hög när man arbetar med en omnichannel-partner som PostNord Strålfors. Ibland krävs det tekniska anpassningar, men ofta handlar
det om att ta beslut om vad man egentligen vill åstadkomma med sin kundkommunikation.
– Vi tar ett helhetsansvar, och ser till att mottagaren får sin kommunikation, i rätt tid och i rätt kanal. Det skapar en trygghet för både avsändare och mottagare. Oavsett vilken kanal mottagaren väljer att använda kommer informationen fram, säger Lars Lundström och avslutar:
– Det handlar i grunden om att gå från tekniska prioriteringar, till att prioritera kunder, leverantörer och mottagare. När du har påbörjat förändringsresan kan du istället dra fördel av de möjligheter som digitaliseringen för med sig.

Text: Anna Bjur     Foto: Christian Dirksen

Artikeln publicerad den 13 september, 2018 av borgowilli