Bra vibrationer – så hjälpte de Sandvik

Bra vibrationer – så hjälpte de Sandvik

Pulver av titan och nickelbaserade superlegeringar för 3D-printning är abrasiva och kräver syrefattig miljö på grund av höga kvalitetskrav. Sandvik tillverkar dessa pulver för additiv tillverkning och vände sig till Enerco för att få hjälp med dispensering och förpackning av pulvren.

Under försommaren 2018 fick Enerco Engineering & Automation AB en öppen fråga av Sandvik. Frågan gällde förpackning av titan- och nickelpulver, som den högteknologiska industrikoncernen säljer för additiv tillverkning eller 3D-printning som det också kallas.

 – Från en enkel fråga blev det snabbt komplicerat med anledning av produkternas egenskaper. Några av utmaningarna var att lösa fördelning av pulver, skapa syrefri miljö, in- och uttransport av burkar och hantering av lock på burkarna. Sandvik ville dess- utom ha 12 kilo pulver i varje burk och marginalen fick bara vara 2 gram, säger Ola Lindgren, vd på Enerco EA.

Enerco EA tog fram en detaljerad lösning och fick ordern förra hösten. För att hantera ATEX-klassad miljö tillverkades en fyllningskammare i vilken man trycker in gas – argon för titanpulvret och kvävgas för nickelpulvret – som skapar en inert miljö.

 – Vi har övervakning på syrenivån som inte får gå över tre procent vid fyllning, säger Jonas Hartman, projektchef på Enerco EA.

Metallpulver kommer även med andra egenskaper som försvårar, till exempel nötning. Detta gör exempelvis skruvmatning svår, då det abrasiva materialet hade skapat stort behov av reparationer och underhåll. Istället valde Enerco EA att vibrationsmata pulvret ner i burkarna – en vedertagen metod inom läkemedelsindustrin.

– Vi har erfarenhet från läkemedelsindustrin och känner till tekniken väl. Enkelt uttryckt är det en metallränna som vibrerar ner pulvret i burken. Vi har även konstruerat mekaniska rörelser och automatiserat flödet för att uppnå minimalt underhåll och ta bort manuell hantering, säger Jonas Hartman.

För att få en helautomatisk lösning har Enerco EA också installerat och programmerat en robot i varje cell som hanterar burkar, fäster etiketter, plomberar lock och lastar burkarna på en pall som sedan hämtas av automattruckar.

– Vi har stor erfarenhet av automatisering och jag är stolt över att Sandvik vände sig till oss, säger Ola Lindgren.

Även Sandvik är nöjda med slutresultatet.

 – Vi är mycket nöjda med packningsstationerna som Enerco EA levererat. Vi hade en mycket konstruktiv dialog under framtagningen av leveransen. Det som imponerade på mig var att det var samma personer som gjorde jobbet från ax till limpa. Det vill säga att de både konstruerade och monterade utrustningen på plats, säger Martin Mueller,  Powder Operations Manager på Additive Manufacturing divisionen inom Sandvik.

Artikeln publicerad den 8 november, 2019 av borgowilli