Bra beslut kräver kvalitetssäkrad information

Bra beslut kräver kvalitetssäkrad information

Industri 4.0 bygger på smarta maskiner som kommunicerar med varandra genom att skicka och ta emot data. För att dra nytta av informationen behöver man först samla in den på ett bra sätt och sedan också förstå dess innebörd.

Behovet av en fungerande underhållsverksamhet är idag en förutsättning för en framgångsrik digitalisering inom industrin. Många av de processer som kan, och kommer digitaliseras finns ofta redan definierade men tillämpas inte alltid. En av förklaringarna är att man inte vet hur man ska hantera den stora mängd data som maskiner och processer genererar.
– Att arbeta utifrån industrins definierade arbetssätt och metoder ger förutsättningar för kvalitetssäkrad information. Detta ihop med att hitta metoder som gör att produktionsorganisationen på ett enkelt sätt kan vidarebefordra relevant data inom hela verksamheten. Har man nått dit så har man också rätt förutsättningar för att digitalisera, säger Martin Eriksson, marknadsansvarig, Nordisk Industrioptimering.

”Att arbeta utifrån industrins definierade arbetssätt och metoder ger förutsättningar
för kvalitetssäkrad information.”

Den moderna industrins utrustning, med sensorer som mäter och samlar in mycket data, kan exempelvis upptäcka fel och brister i produktionen innan olyckan är framme. Men Martin Eriksson menar att om man inte vet vad man letar efter är det också svårt att kvalitetssäkra data och därmed också ta rätt beslut.
– Om man sitter i en bil som förare är man intresserad av att få rätt information presenterad för sig, det ska framgå tydligt om det exempelvis är spolarvätskenivån eller oljenivån som är låg. Samma sak gäller för det digitala informationsflödet inom industrin, man vill ha den samlad på ett bra sätt, dels så att man förstår den men också att man kan agera utifrån den presenterade informationen för att kunna ta så bra beslut som möjligt.

Genom de tre specialistområdena ”verktygsteknik, kvalitetsteknik och underhållsteknik” hjälper Nordisk Industrioptimering företag att dra nytta av digitalisering utifrån de specifika förutsättningarna. Mattias Wernersson, konsultchef på Nordisk Industrioptimering förklarar; – Det kan handla om att organisera olika industriprocesser, hitta resursläckor, samla in data, analysera och göra beräkningar för att optimera produktionen. Underhållsprocesserna är en viktig grundfaktor, och då främst det förebyggande underhållet som ofta är helt avgörande för att säkerställa en fortsatt hög kapacitetsnivå och undvika kostsamma produktionsstopp.

– Vi har spetskompetens inom produktionsprocesser och hjälper företag att effektivisera befintliga processer och nya produktionsutrustningar vilket skapar förutsättningar för ett
digitalt helhetsperspektiv. Gemensamt med kunden tar vi fram rutiner som förbättrar verksamhetens arbetsmetoder och stärker konkurrenskraften.

Text: Andreas Ellhar Foto: Sandra Henningsson

Artikeln publicerad den 8 november, 2018 av borgowilli