Barium utmanar långa och kostsamma IT-projekt

Barium utmanar långa och kostsamma IT-projekt

Framtidssäkra er verksamhet. Med Bariums plattform genomförs digitalisering till en fraktion av traditionella IT-aktörers leveransmodeller.

Barium accelererar digital transformation genom plattformen Barium Live, som tar affärsprocesser från start till mål utan hemmasnickrade lösningar eller långa IT-projekt.

Det är väldigt många organisationer som sitter med föråldrade och ej ändamålsenliga IT-system där verksamheten tvingas använda gemensamma Excel-ark och mail för att lösa affärskritiska processer. Det leder ofta till bristande transparens och ineffektivitet, säger Mattias Arnelund, CEO på Barium.

Mika Jolanki, CTO på Barium, fyller i:
Många bolag har till exempel formulär på sin hemsida, men sedan bearbetar de informationen manuellt. De är analoga på insidan. Här tar vi på Barium vid och digitaliserar ärendet hela vägen in i mål. Vi för samman verksamhet och IT.

Barium Live är en innovativ plattform i vilken smarta IT-stöd kan skapas som stödjer kundens arbetssätt. Barium Live skräddarsys alltid efter kundens behov, ofta med stöd från återanvändbara lösningsmallar som ytterligare en katalysator i den digitala transformationen.

Med vår plattform slipper våra kunder skriva komplicerad kod. Verksamhet och IT samverkar utifrån en gemensam plattform som fyller de gap som skapar ineffektivitet och risk, säger Mattias Arnelund och fortsätter:

Fullständig digital transformation kommer med många fördelar, bland annat ökar transparensen och strukturkapital byggs. Med digitala processer kommer även mätbar data som grund för ständiga förbättringar och eliminering av flaskhalsar.

Barium har just nu runt hundra aktiva kunder och hjälper bland annat Vasakronan, Selecta, Apoteket, Getinge samt flera kommuner och regioner att digitalisera sina verksamheter.

Selecta hade utmaningar med sin leveransprecision som i sin tur hade lett till missnöjda kunder. Efter en idé om hur den nya ”end to end”-processen skulle se ut skapades denna i Barium Live som en digital lösning ovanpå kundens befintliga ERP och CRMsystem – lösningen hanterar hela processen från order till leverans. Som en effekt av detta ökade leveransprecisionen från 63 till 99 procent och kundnöjdheten steg radikalt, säger Mattias Arnelund.

Ihop med Apoteket har vi skapat sju nya applikationer på tio månader, ytterligare ett antal är under framtagande. Det här påvisar styrkan med Barium Live, det är enkelt och effektivt att skapa skräddarsydda affärskritiska applikationer som även möjliggör snabb utrullning i verksamheten. Igenkänningsfaktorn är viktig och har hävstångseffekt för hela organisationen, avslutar Mika Jolanki.

Artikeln publicerad den 20 mars, 2019 av Redaktionen