Återvinning av glykol ger minskat CO2-avtryck

Återvinning av glykol ger minskat CO2-avtryck

Genom innovativ teknik och svensk forskning återvinns och renas glykol vilket innebär att användare av glykol kan minska sitt CO2-utsläpp ordentligt. Metoden skapar ett kretslopp av en annars ändlig resurs där alla blir vinnare.

Svenska företaget Recytec har utvecklat en process för att rena etylenglykol och propylenglykol. Recytec har låtit RISE, ett oberoende forskningsinstitut, granska och beräkna klimatbelastningen vid företagets innovativa återvinningsprocess. Metoden har en mycket låg miljöpåverkan jämfört med nytillverkad glykol. Vid användning av Recytecs återvunna EarthCare etylenglykol minskar CO2-utsläppet med 1,5 kilo för varje kilo jämfört med nytillverkad. För propylenglykol är effekten ännu större och vinsten är hela 4 kilo för varje kilo jämfört med nytillverkad glykol.

– Vårt bolag bygger på svensk innovation. Med vår reningsprocess uppnår vi cirkulär ekonomi och minskad miljöpåverkan, säger Göran Nylén, vd på Recytec.

Glykol används i industrin som kemisk råvara vid plast och fibertillverkning, i fordonsindustrin, i serviceverkstäder för skogsmaskiner och tunga fordon samt i fastighetsbranschen för att nämna några exempel.

– Ett normalstort shoppingcenter har cirka 100 ton vätska i sin kyl och värmeanläggning så det blir snabbt stora volymer. Globalt är efterfrågan ca 10 procent högre än tillgången. Det finns tillräckligt dock tillräckliga volymer i Sverige; ca 50 000 ton  för att skapa ett effektivt kretslopp.

Det mesta av glykolen som används i industrin går idag till förbränning eller kommer ut i naturen och i vattendrag. Recytec tar hand om avfallsråvaran till en lägre kostnad än att förbränna den. Genom en avancerad process återställs glykolen kemiskt till sitt ursprungsskick och kan återanvändas hur många gånger som helst.

– Vi har låg energiförbrukning också i själva processen. Det är viktigt för oss då vi ser till hela flödet i ett totalt livscykelperspektiv. Vi arbetar med de 17 globala målen i FN:s agenda 2030 och framförallt med mål nummer 9, 11, 12 och 15.

Recytec som grundades 2015 har lämnat start-up nivån och är nu en industriell verksamhet. Man kommer nu att ta emot flera tusentals ton glykol och volymen ökar stadigt.

– Eftersom vi inte är nischade mot något speciellt segment kan vi ta emot glykol från de flesta typer av verksamheter och industrier. Visionen är dock att vara närmare industriförbrukarna. Vi är ett litet företag med en hög uppfinningsrikedom och är just nu i en expansiv och innovativ fas, avslutar Göran Nylén.

Artikeln publicerad den 24 april, 2019 av Redaktionen