”Allt handlar om att optimera monteringen”

”Allt handlar om att optimera monteringen”

Genom att förstå sina kunders produkter och de miljöer som de kommer att fungera i kan Bulten AB optimera monteringen av sina fästelement och på så sätt minimera kvalitetsproblem och maximera prestandan.

BULTEN AB ÄR en ledande leverantör av fästelement till den europeiska fordonsindustrin. Eftersom ett fästelement inte har någon nytta i sig, utan måste användas ihop med en annan produkt, arbetar bolaget i huvudsak med att förstå och förbättra hur kunden använder deras teknik.

Skruvförbanden är ofta sent introducerade i produkt- utvecklingsprocessen och vi upplever att det först när övrig konstruktion är färdigställd som monteringen ska bestämmas. Många av de ingenjörer vi möter är generalister och av de med spetskompetens är endast ett fåtal specialiserade mot fästelementsteknik, säger Philip Lejon, Director Technology Development, och tillägger:  Det här innebär att vi måste ta ett större ansvar och förstå mer om våra kunders produkter, deras material och hur de fungerar ihop med våra skruvar och muttrar.

PHILIP LEJON förklarar att skruven oftast inte används till fullo. Exempelvis används de allra flesta skruvförband bara till 55 procent av den maximala klämkraften eftersom man statistiskt har räknat ut att det är där man löper minst risk för lossning respektive brott. – Det innebär att man i dag behöver två skruvar där man egentligen bara skulle ha behövt en skruv. Har man rätt kunskap kan man använda sig av åtminstone 80 procent av den maximala klämkraften utan ökad risk. Allt handlar om att optimera använda så mycket av skruvens potential som möjligt, säger han och fortsätter:

– Gör vi det på bästa sätt kan vi leverera färre skruvar, vilket i och för sig är dåligt för vår affär, men det är bra för kunden och för miljön eftersom vi då minskar vikten på konstruktionen och använder mindre resurser.

FÖR ATT FÅ ut sin kunskap till kunderna har Bulten AB tagit fram ett utbildningspaket med sex delkurser som täcker in allt från det absolut grundläggande till hur man på bästa sätt kan använda deras fästelement. Philip Lejon förklarar att till skillnad från liknande kurser hos deras konkurrenter, som oftast börjar på en hög nivå, är Bultens kurs framtagen för att vara begriplig även för de med små förkunskaper och består till stor del av praktiska övningar i deras utvecklingslabb.- För oss är det viktigt att vi har en gemensam grund att stå på tillsammans med våra kunder, vilket vi kan få genom det här utbildningspaketet. Kurserna är inte bara riktade till konstruktörer och ingenjörer, utan till alla som på något sätt kommer i kontakt med våra produkter.

Artikeln publicerad den 21 september, 2017 av Redaktionen