I PerformancePotentials undersökning Potentialbarometern2017, får vi svart på vitt – svenska verksamheter har ett stort behov av stöd för att kunna ta vara på sin verksamhets potential – både när det gäller var företaget önskar att vara och var de faktiskt är i realiteten. Undersökningen kartlägger hur innovativa svenska företag och organisationer egentligen är, när det gäller utveckling av kompetens och potential hos chefer och medarbetare.
– Det är av stort intresse att undersöka hur organisationer matchar sin affär med den egna organisationens preferenser. Företag kämpar med att få strategier på plats och att göra sina medarbetare delaktiga för att kunna prestera. Men det blir ofta inte riktigt som man tänkt sig. Något fattas i sättet som vi ser på människors förmåga och potential, säger Marika Skärvik, vd och grundare av PerformancePotential.

Resultatet av undersökningen visar bland annat att det vid rekrytering, allt för ofta läggs fokus på den egna subjektiva uppfattningen om en individs förmåga och kapacitet och på chefens förmåga och ansvar. Här är värderingar, enligt 60 procent av de svarande, den allra viktigaste parametern vid anställning:
– Vid en intervju ställs antingen en direkt fråga om individens värderingar, eller så kommuniceras förutbestämda värderingar ut, som man förväntas få accept på. Den här metoden baseras på vad människor väljer att svara, vilket gör det svårt att säkerställa kvaliteten. Det innebär att matchningen mellan verksamhetens behov och kultur och individernas värderingar och potential blir väldigt godtycklig, säger Marika Skärvik.

PerformancePotential hjälper företag att få saker att hända i verkligheten. Genom att kombinera fakta med kartläggning, mätning och kunskapstillförsel kan bolaget erbjuda instrument för att dels skapa bättre resultat inom bolaget men även bidra till nöjdare kunder och medarbetare.
– Vi kan skapa förståelse kring hur ditt eget agerande, val och prioriteringar påverkar dig och ditt samarbete med dina kollegor. Men för att kunna lyckas måste du först skapa en förståelse för potentialen som finns i din organisation. Här går vår moderna metod ut på att matcha medarbetarnas preferenser med omgivningens krav på verksamheten säger Marika Skärvik och tillägger:
– Det finns intressant forskning som visar att de människor som anses framgångsrika och som byter roller och uppdrag regelbundet, påstås ha en väldigt god kännedom om varför och hur de genomför olika processer. Ett framgångskoncept som de upprepar och justerar med tiden.

Om PerformancePotential
Vår PreferensanalysTM matchar VerksamhetensDNATM med ArbetsrelateratDNATM och skapar tydliga förutsättningar hur en organisation och person kan bli mer framgångsrika och produktiva tillsammans. Verktyget ökar kundnytta, prestation och produktivitet och säkerställer att organisationen nyttjar sin potential till fullo.

www.performancepotential.se

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *